Scania 52/60 Seater

 • Scania
 • Scania
 • Scania
 • Scania
 • Scania
 • Scania
 • Scania
 • Scania
 • Scania
 • Scania
 • Scania
 • Scania
Previous ◁ | ▷ Next

3 x 52 Seater Scania's:

 • Full Luxury Touring Coach

3 x 60 Seater Scania's:

 • 2 x 2 Luxury Seating
 • No Toilet